Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home ARKU Magazín

Nové normy EU pro pohony zařízení a čerpadel KNOLL dle IE3

 

Nové sekací čerpadlo typu TSC firmy KNOLL Maschinenbau GmbH v sobě kombinuje klasické přečerpávací čerpadlo typu T a integrovaný drtič třísek. Přináší tak řešení pro často problematickou přepravu chladících kapalin spolu se středně dlouhými až dlouhými třískami Al-slitin. Toto kompaktní a moderní provedení přináší elegantní řešení pro jinak nákladnou formu přepravy a úpravy hliníkových třísek. Principem je nasání kapaliny a třísek z přečerpávací nádrže stroje nebo dopravníku do sekací části čerpadla, kde jsou třísky nasekány na menší a snáze přepravitelnou velikost a čerpadlem přepraveny do centrální úpravy třísek a řezných kapalin.

TSC

Více informací naleznete v prospektu

 

 

KNOLL / Samostatná zařízení / Filtry a odlučovače

Vakuový filtr VLOVLO

 • speciální vakuový filtr v modulárním řešení a bez pomocného filtračního materiálu k čištění chladící kapaliny při brusných procesech s olejem, do výkonu až 900 l/min jedné jednotky
 • hlavními vlastnostmi a výhodami jsou kromě kontinuálního chodu filtru bez zpětného proplachu také možnost nastavení kvality i filtračního výkonu ve škále 300-900 l/min a možné rozšíření zařízení díky modulárnímu řešení
 • princip je založen na nekonečném pásu, který je průběžně automaticky očišťován a vakuovému čerpadlu, díky kterému vytvořený podtlak zefektivňuje filtraci
 • více informací naleznete v prospektu
 

Transportní systém TSS

Transportní systém TSS

 

Až 50% úspora při odsávání lakovacích zařízení díky unikátnímu řešení Keller.

 

Keller Reclaim

Viz detailní popis produktu na stránkách výrobce

 

Jako reakci na zvyšující se požadavky zákazníků firmy KNOLL na standardizaci jednotlivých řešení vyvíjí firma KNOLL nová unifikovaná řešení, a to ať již v rovině obecné / univerzální, nebo specializované na určitý přesný druh zařízení daného výrobce. Tento nový systém standardizovaných zařízení umožňuje sice malou možnost individualizace, ale na oplátku přináší celou řadu jiných výhod:

 • Zaručeně konstrukčně správné a zcela funkční řešení
 • Optimalizované řešení pro daný stroj = není třeba hledat další alternativy
 • Není třeba mechanická ani elektro konstrukce
 • Velmi krátká dodací lhůta
 • Výrazně nižší cena oproti stejnému nestandardizovanému typu zařízení

UPOZORNĚNÍPRO ZÁKAZNÍKY: obrábění je směs mnoha faktorů a parametrů, které je třeba pro každý proces / operaci optimalizovat. Stejně tak je tomu i u komponent obráběcích strojů, jako je např. doprava třísek a filtrace kapalin. Není-li tomu tak, výsledek není nikdy takový, jaký by mohl být. Firma KNOLL i nadále razí filozofii, že každý její výrobek je svým způsobem zařízení na míru daným podmínkám. Níže uvedená zařízení nelze chápat jako univerzální řešení!

 

Kompaktní filtr – KF 400/1700 STANDARD

 • může být konfigurován
 • může být dodán do 3 týdnů
 • může být financován

Prospekt ke stažení v NJ nebo AJ verzi

Firma KNOLL spolupracuje se všemi celosvětově známými výrobci obráběcích strojů a pro většinu z nich má vyvinuta speciální řešení. Neváhejte a zažádejte si o ně. Levné nefunkční alternativy budou mít přímý negativní dopad na kvalitu Vašich výrobků!