Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home Oblasti použití Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdrojeVyužití obnovitelný zdrojů jako je solární či větrná energie sahá již do dávnověku. Koncem 20. a hlavně začátkem 21. století však člověk, díky rostoucí energetické náročnosti, zhoršujícímu se životnímu prostředí, nenávratnému vyčerpávání fosilních zdrojů a v neposlední řadě také rostoucím cenám energií, zahájil cestu k návratu a zefektivnění využívání obnovitelných zdrojů. Díky značné státní resp. evropské i globální legislativní podpoře se z této oblasti vytvořilo také atraktivní podnikatelské “podhoubí“. Firma Keller proto reagovala na rostoucí zájem o obnovitelné zdroje přizpůsobením svého portfolia specializací.

 

Solární energie

Solární technologie patří k moderním a vysoce ekologickým způsobům získávání tzv. zelené energie. Výroba solárních panelů se skládá z různých druhů technologií a výrobních postupů, které jsou založeny na opracování nejrůznějších materiálů, při kterých dochází ke znečištění vzduchu a proto i tyto operace předkládají své nároky na odsávání a odlučování takto znečištěného vzduchu.

Více informací naleznete v prospektu.

Větrná energie

V geografických oblastech, kde sluneční svit není tak intenzivní, se často přistupuje výstavbě větrných elektráren. Moderní větrné elektrárny jsou schopny produkovat energii i za velmi slabého větru, proto se jejich použití výrazně rozšiřuje. V praxi se jedná o kombinaci stavby a stroje a jejich stavba resp. výroba je komplikovaným a náročným procesem, který využívá širokou škálu technologií a materiálů. Firma Keller má bohaté zkušenosti a reference v oblasti odsávání a odlučování znečištěného vzduchu pří výrobě většiny součástí větrných elektráren. Ať již se jedná o procesy jako je těžké obrábění kovových o kompozitních částí, broušení či lakování dílů, specialisté firmy Keller jsou schopni Vám nabídnout vhodné, moderní, ekologické a bezpečné řešení.

Více informací naleznete v prospektu.