Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home Oblasti použití Recyklace a třídění

ŠrotovnaPři mnohých procesech zpětného získávání materiálu vzniká kouř, prach, plyn a výpary ve formě emisí, které je potřeba odsávat. Při řadě těchto procesů je třeba speciálního a odborného přístupu. Firma Keller je schopna zvládnout i ty nejobtížnější procesy v oblasti znovuzískávání materiálů. Názornými případy mohou být např.:

  • úprava vrstvených materiálů,
  • recyklace starého dřeva,
  • úprava hořlavých materiálů,
  • recyklace starých baterií,
  • zařízení pro mechanickou a biologickou úpravu materiálů (MBA),
  • velké šrotovny.