Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home Samostatná zařízení Filtry a odlučovače

Filtry KNOLL jsou určeny k čištění chladicích kapalin od hrubé až po velice jemnou filtraci, a to i bez použití filtračního spotřebního materiálu. Filtrační zařízení jsou schopna pracovat samostatně stejně tak i centrálně pro skupiny strojů nebo kompletní výrobní celek.

 

Hydrocyklon F60F60

 • k odlučování sedimentace-schopných materiálů z kapalin s nízkou viskozitou jako je voda a emulze
 • jednoduché, spolehlivé a modulární řešení
 • k instalaci pro samostatně stojící čistící jednotky u jemných obráběcích strojů
 • více informací naleznete v prospektu

 

 


Centrifuga CA100CA100

 • automatický separátor na bázi centrifugy pro kontinuální jemné čištění chladících kapalin a jiných průmyslových procesních kapalin
 • výhodný poměr – cena / výkon / spolehlivost
 • krátký regenerační cyklus, frekvenční měnič, systém regulace vibrací, automatické čištění a řada dalších výhod
 • více informací naleznete v prospektu

 

 


Jemný filtr MicroPur®MicroPur

 • jemný filtr se zpětným výplachem k odlučování jemných nečistot z olejů a roztoků na vodní bázi
 • ideální využití pro oblast broušení nástrojů z TK a HSS – také jako modulární systém
 • kromě samostatných zařízení pro jedno nebo více zařízení nabízí KNOLL také speciální řešení pro centrální systémy
 • zpětné získání hodnotného materiálu bez pomocného filtračního materiálu s minimální spotřebou energie a nízkými náklady na údržbu
 • jemnost filtrace (1-3 µm), krátký regenerační cyklus, modulární systém a řada dalších výhod
 • více informací naleznete v prospektu

TURBO- filtryTURBO filtr

 • TURBO-filtry slouží k čištění chladicí kapaliny u obráběcích procesů (frézování, vrtání, soustružení)
 • modulární systém umožňuje centrální i samostatné použití
 • na bází zpětného výplachu, není potřeba žádného filtračního materiálu
 • k manipulaci s koncentrovanou kapalinou pro zpětný výplach je vhodný především kalový dopravník s integrovanými hrably který slouží jako sedimentační jímka, vynášecí dopravník a regulátor kapaliny zároveň
 • v případě potřeby je možno doplnit zařízení o filtraci bypasem (např. pásovým filtrem nebo centrifugou)
 • více informací naleznete v prospektu

Vakuový rotační filtr VRFVRF

 • je určen k čištění chladicích kapalin – emulzí i řezných olejů bez spotřebního filtračního materiálu
 • instalace je možná u obráběcích strojů - samostatně stojících strojů, skupin strojů nebo centrálních zařízení
 • více informací naleznete v prospektech o standardních provedeních a o zvláštních provedeních

 

 


Pásový filtr PFPF

 • k čištění chladicích kapalin, emulzí, řezných olejů a mycích kapalin
 • k instalaci jako samostatné zařízení na obráběcí stroj stejně tak i jako doplněk dopravníku třísek
 • více informací naleznete v prospektu

 

 

 


Kompaktní filtr KFKF

 • tkaninový filtr slouží k čištění chladící kapaliny obráběcích procesů
 • k použití jako samostatně stojící filtrační jednotka (např. u brusek) nebo v kombinaci s dopravníkem třísek (např. u obráběcích center)
 • vedle samostatného je možné i centrální použití
 • více informací naleznete v prospektu

 

 


Hydrostatický filtr HLHL

 • tkaninový filtr slouží k čištění chladící kapaliny obráběcích procesů
 • k použití jako samostatně stojící filtrační jednotka (např. u brusek) nebo v kombinaci s dopravníkem třísek
 • kombinace vakuové techniky a filtračního rouna redukuje provozní náklady díky nízké spotřebě rouna a nízkým ztrátám chladících kapalin
 • více informací naleznete v prospektu

 

 


Vakuové filtry VLVL

 • vysoko-výkonnostní filtry z čištění chladicích kapalin obráběcích procesů, obzvláště pro brusné procesy
 • dle požadavků lze přejít díky více filtračním jednotkám od samostatného k centrálnímu použití
 • neobyčejná úspornost spočívá ve vysoké efektivitě využití energie, minimálním ztrátám chladících kapalin a mimořádně nízkým nákladům na likvidaci odpadu
 • ve dvou variantách

Vakuový filtr VLOVLO

 • speciální vakuový filtr v modulárním řešení a bez pomocného filtračního materiálu k čištění chladící kapaliny při brusných procesech s olejem, do výkonu až 900 l/min jedné jednotky
 • hlavními vlastnostmi a výhodami jsou kromě kontinuálního chodu filtru bez zpětného proplachu také možnost nastavení kvality i filtračního výkonu ve škále 300-900 l/min a možné rozšíření zařízení díky modulárnímu řešení
 • princip je založen na nekonečném pásu, který je průběžně automaticky očišťován a vakuovému čerpadlu, díky kterému vytvořený podtlak zefektivňuje filtraci
 • více informací naleznete v prospektu

Vakuový filtr VLXVLX

 • vysoko-výkonnostní filtry z čištění chladicích kapalin obráběcích procesů, obzvláště pro brusné procesy
 • díky vysokému filtračnímu výkonu je produkt ideální součástí centrálních čistících systémů pro více zařízení
 • neobyčejná úspornost spočívá ve vysoké efektivitě využití energie, minimálním ztrátám chladících kapalin a mimořádně nízkým nákladům na likvidaci odpadu
 • více informací naleznete v prospektu