Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home SLM Produkty Informace o SLM

Firma SLM Solutions je již 50 let pionýrem v oblasti rychlé prototypové výroby (Rapid Prototyping), jejímž momentálním vrcholem jsou technologie aditivní výroby složitých kovových dílů metodou SLM (Selective Laser Melting). Česky zjednodušeně řečeno postupného laserového navařování práškového kovu na výrobní platformu, neboli 3D tisku, odborně nazývanou jako „Powder Bed Fusion“.

SLM Solutions

Díky této technice lze projektovat a vyrábět 3D složité objekty z rozličného množství kovových materiálů, které se svými fyzikálními vlastnostmi velice přibližují dílům vyrobeným konvenčními metodami opracování kovů. Vysoká přesnost vyrobených dílů, rychlost a hospodárnost jsou velice progresivními předpoklady pro rychlý vývoj a uplatnění této technologie. Již nyní je běžně používána v oblastech jako je:

Další základní informace v brožuře.