Knoll Keller Weima Heid ARKU
Home Produkty filtrace

Produkty firmy Keller jsou specifické svojí kompetencí a víceúčelovostí odsávacích systémů pro mnoho druhů průmyslu. Tento fakt činí z firmy Keller vedoucí firmu na trhu, a to nejen v Německu. Díky použití různých filtračních technologií a rozdílných systému odlučování umožňuje využití výrobků této firmy takřka ve všech odvětvích průmyslu.

Veškerá zařízení jsou založena na společných znacích, jako je nejvyšší kvalita, spolehlivost, hospodárnost, dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu. To vše díky četným technologickým inovacím a patentům pro různé oblasti výroby.

Suché systémy odlučování jsou vhodné pro filtraci jemného prachu v mnohých odvětvích. Díky inteligentním a na míru šitým řešením lze bez problému odlučovat takřka všechny typy prachu v oblasti opracování kovů, plastů, keramiky, kamene, zeminy a zároveň i chemii, farmacii. Svoje využití má tato oblast i např. při mokrém lakování. Suché odlučovače Keller spolehlivě plní i ty nejpřísnější evropské normy a snižují tak množství nečistot v odsávaného vzduchu na minimum, v závislosti na technologii odsávání.

Detaily...

 

VenturiVzduchem přenášené cizí částice se liší svoji kvalitou a kvantitou stejně jako fyzikálními a chemickými vlastnostmi. S tímto souvisí i odlišné požadavky na odsávací zařízení, aby jeho schopnost odloučení částic od vzduchu byla co nejspolehlivější. Z tohoto důvodu disponuje firma Keller rozličnými typy suché i mokré filtrace.

Řada mokrých odlučovačů Venturi je určena k odlučování všech typů materiálů, které suchou formou odlučování odlučovat nelze, nebo je tento proces příliš složitý. Odlučovače na principu Venturi jsou charakteristické vysokým výkonem a širokou možností využití v takřka všech výrobních oblastech.

 

Detaily...

 

Díky dalšímu významnému vývoji u obráběcích procesů, jako jsou vyšší řezné rychlosti, vyšší tlaky chladících kapalin (100 bar a více), vícevřetenové aplikace, hluboké vrtání, broušení atd., došlo k rozvoji s vodou nemíchaných chladících řezných kapalin – olejů s nízkou viskozitou. Toto inovativní řešení přináší nové požadavky i pro odlučovací systémy, neboť při výše uvedených procesech dochází často ke vzniku tzv. mikro-aerosolů, tzn. aerosolů s velmi malými částečkami od cca 0,4 µm, jejichž filtrace je se stávající technikou často nedostatečná.

Detaily...

 

KabinyPři broušení, tryskání, sváření a podobných procesech vzniká při ručním i automatickém zpracování prach, který je třeba z důvodů pracovních podmínek a životního prostředí odsávat. Pro ochranu pracovního stanoviště před prachovým spadem a hlukem doporučuje firma Keller vybavit jej zvukotěsnou kabinou s potřebným odsáváním a filtrační technikou. Firma nabízí nejmodernější kabinovou techniku v nejrůznějších provedeních s krytem nebo otevíratelnou střechou, uzavřené kapsle s dveřmi atd. s přímo zabudovanou technikou pro odprášení nebo záchytnými elementem pro připojení k separátnímu filtračnímu zařízení.

Více informací o odsávání a odlučování na pracovištích, pracovních kabin a stolů.

Více informací o odsávacích ramenech.

Více informací o lapačích a potrubí.

 

ElementyJak již bylo naznačeno u pracovních kabin, firmy Keller nabízí nejrůznější lapače. Ty jsou mnohaletou praxí zdokonalené pro odsávání třísek, prachu, kapek, mlhy, páry a škodlivých plynů. Firma disponuje velice širokou paletou standardizovaných lapačů. Dle potřeby je však schopna ze velice krátkou dobu vyrobit potřebné elementy na zakázku.

Více informací o odsávacích ramenech.

Více informací o lapačích a potrubí.

 

 

 

ElementyU bezpočtu průmyslových procesů může docházet ke vzniku explozivního se vzduchem smíchaného prachu. Pokud nejsou výrobní zařízení od těchto podmíněně hořlavých zdrojů oddělena, jsou často konstrukčně vybavena ochrannými opatřeními proti explozi, jako je např. tlakové odlehčení při explozi, nebo snižování tlaku při explozi. I při odsávání chladících kapalin-aerosolů musí být tato ochranná opatření při kontrole odsávání zohledněna.

Inženýři firmy Keller Lufttechnik díky svým dlouholetým zkušenostem vyvinuli různé druhy komponent pro ochranu v podobných situacích.

Toto téma je velice aktuální a firma Keller do této oblasti investuje mnoho do vývoje a testování bezpečnostních prvků. Některá videa jsou ke shlédnutí na YouTube.

Je Váš prach/materiál explozivní? Naši specialisté pro Vás připravili speciální webovou stránku, kde se dozvíte řadu odpovědí a rad. Více na www.exschutz.net.

Jak bezpečně odsávat a odlučovat výbušné prachy? Konstruktivní ochrana proti zahoření a výbuchu dle ATEX. Více informací v prospektu.

Detaily...

 

Použití správného a optimálního filtračního media s sebou přináší podstatné výhody, a to nejen k zabezpečení funkčnosti ale i hospodárnosti. Toto platí pochopitelně nejen pro nová zařízení, ale i pro přestavby stávajících zařízení. Firma Keller nabízí nejrůznější filtrační elementy, které jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů. Odborníci na filtraci z firmy Keller Vám rádi vyberou optimální druh filtračního media v závislosti na Vašich individuálních požadavcích na kvalitu filtrace a výkon odlučování.

Detaily...

 

Nový produkt z dílny firmy Keller označuje zkráceně dnes aktuální oblast ekologicky resp. úsporně smýšlející společnosti – znovuzískávání tepelné energie. ProTERM je nově vyvinutý modul, který Vám pomůže ušetřit až 96% nákladů na vytápění oproti situaci bez systému rekuperace tepelné energie. Přepočet této úspory na peníze resp. vyjádření uspořených nákladů na vytápění Vás překvapí a zcela ospravedlní tuto investici svoji rychlou návratností.

Více informací a modelovou kalkulaci naleznete v prospektu.