Knoll Keller Weima Heid ARKU
Home ARKU Produkty Přesné rovnačky plechových dílů

ARKU FM 50

Přesné rovnačky plechových dílů jsou unikátní zařízení pro rovnání plechových dílů, které se vykazují jedno či vícerou nerovností. K těmto nerovnostem dochází z mnoha různých příčin. Nejčastěji jsou však důsledkem použití nejrůznějších druhů pálení, jako je např. laser, plamen, nebo použitím technologie vysekávání. K deformacím může pochopitelně docházet i z jiných důvodů.

 

 

 

 

Firma ARKU se rovnáním plechu zabývá již přes 60 let. Její stroje typu FlatMaster® a EcoMaster® používají důmyslnou a pro ARKU specifickou technologii rovnacích válců, jejichž počet a průměr od sebe odlišuje jednotlivé úrovně těchto strojů.
Díky správně zvolenému zařízení lze dosahovat bezkonkurenčních rovnacích výsledků, a to ve spektru tloušťky plechu od 0,5 do 50 mm, vysokých pevnostních charakteristik materiálu a nejrůznějších rozměrů.
Základní využití mají přesné rovnačky plechových dílů v následujících oblastech zpracování plechu:

  1. Díly vyrobené vysekáváním nebo vypálené laserem
    ARKU FM 50
  2. Díly vypálené laserem a technologiemi pálení plamenem
    ARKU FM 80
  3. Speciální díly vyráběné za studena
    ARKU EM 30

Společným jmenovatelem je potřeba přesných dílů, která je nezbytná pro řadů odvětví strojírenské výroby, jako je například automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba strojů a polotovarů a mnoho dalších odvětví. Charakteristická je proto vysoká univerzálnost těchto strojů, což dokazuje neustále se zvětšující oblast možného použití.

Více informací o jednotlivých modelech strojů Vám rádi na požádání zašleme. Stačí nás kontaktovat.