Knoll Keller SLM Solutions Weima Heid ARKU
Home Samostatná zařízení

Samostatná zařízení firmy KNOLL jsou nezbytným příslušenstvím obráběcích strojů nebo komponenty centrálních systémů. Slouží k separaci, přepravě a úpravě třísek a chladících kapalin. Mnoho významných výrobců obráběcích strojů a uživatelů z oblasti zpracování kovů používají zařízení KNOLL, a to při suchých i mokrých procesech. Ať již se jedná o dopravníky třísek, filtry, odsávání či přečerpávací stanice, KNOLL se intenzivně řídí dle požadavků zákazníků. Ze standardních produktů se stávají zařízení pracující samostatně, integrovaně ve stroji, přídavně nebo centrálně umístěná.

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za rostoucí zájem o zařízení KNOLL. Vzhledem ke snazší administraci Vašich poptávek, rozhodli jsme se vytvořit tuto pomocnou část našich webových stránek, jejímž úkolem je Vám jednak poskytnout základní přehled o oblastech využití jednotlivých zařízení KNOLL a dále také posloužit Vám jako rychlý pomocník při výběru vhodného zařízení pro Vaši aplikaci.

Dovolujeme si Vás upozornit, že toto je pouze orientační. Praxe je mnohem složitější, neboť kombinuje řadu významných faktorů, které ovlivňují koncepci vhodného typu zařízení KNOLL. Pro závaznou a podrobnou nabídku Vás požádáme o vyplnění našeho dotazníku.

Nejběžnější aplikace:

 

 

Dopravníky třísek KNOLL jsou k dispozici v nejrůznějších typech a provedeních stejně jako integrované ve stroji či centrální. Dle typu třísek a dopravní trasy vyrábí firma KNOLL kromě pásových dopravníků také šnekové dopravníky a dopravníky s tažnými klapkami.

 

Detaily...

 

Filtry KNOLL jsou určeny k čištění chladicích kapalin od hrubé až po velice jemnou filtraci, a to i bez použití filtračního spotřebního materiálu. Filtrační zařízení jsou schopna pracovat samostatně stejně tak i centrálně pro skupiny strojů nebo kompletní výrobní celek.

 

Detaily...

 

Přečerpávací stanice KNOLL přepravují/čerpají třísky spolu s chladící kapalinou skrze potrubí k centrálnímu filtračnímu zařízení a zpět. Dle žádosti zákazníka jsou čerpací stanice umístěny přímo ve stroji nebo pod dopravníkem třísek.

 

Detaily...

 

Odsávací stanice KNOLL slouží k plně automatickému odsávání kovových třísek od strojů nebo sběrných míst k centrálnímu odsávání. Jako přenosné medium slouží vzduch z místnosti, který suché nebo lehce vlhké třísky dokáže přepravit až na vzdálenost 500 m skrze přepravní trať (potrubí). Dle požadavků zákazníka jsou odsávací stanice integrovány do samotných zařízení nebo instalovány pod dopravníky třísek.

Detaily...

 

Drtiče třísek KNOLL drtí kovové i plastové třísky až do jemné, takřka sypké podoby. Drtiče třísek mohou stát u jednotlivých pracovních strojů nebo na centrálních sběrných místech. V závislosti na modelu je možný horizontální i vertikální přísun třísek, pro určitá použití i s třídičem cizích těles.

Detaily...